Zo verlaag je de industriële uitstoot

Gepubliceerd op: 12-04-2023

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe fabrieken bijgekomen. Dit zorgt ook voor veel meer uitstoot die schadelijk is voor mens en natuur. Waar in de beginjaren het verbeteren van de uitstoot van fabrieken geen prioriteit had, wordt dit steeds meer een prioriteit. Een goed voorbeeld is Tata Steel, een grote vervuiler in Nederland die de afgelopen periode vaak om de uitstoot negatief in het nieuws kwam. Fabrieken zoeken, al dan niet noodgedwongen, naar uitstoot verminderende oplossingen. Gelukkig zijn er verschillende apparaten ontwikkeld die kunnen helpen om deze uitstoot te verminderen, waaronder scrubbers.

Een industrial scrubber is een apparaat dat wordt gebruikt om verontreinigende stoffen uit industriële rookgassen te verwijderen. Het werkt door de rookgassen door een oplossing van water en chemicaliën te leiden, waardoor de verontreinigende stoffen in de oplossing worden opgenomen. De schone lucht wordt vervolgens uitgestoten.

Er zijn verschillende soorten scrubbers, waaronder natte scrubbers, droge scrubbers en semi-droge scrubbers. Natte scrubbers worden het meest gebruikt en werken door de rookgassen door een wateroplossing te leiden. De verontreinigende stoffen worden in het water opgelost en vervolgens uit de oplossing verwijderd.

Droge scrubbers werken op een vergelijkbare manier, maar gebruiken in plaats van water een droog poeder om de verontreinigende stoffen op te vangen. Semi-droge scrubbers combineren de voordelen van zowel natte als droge scrubbers door gebruik te maken van een vochtig poeder om de verontreinigende stoffen op te vangen.

Andere op maat gemaakte oplossingen voor de industrie

Naast scrubbers zijn er ook andere op maat gemaakte oplossingen die kunnen helpen om de uitstoot van fabrieken te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn stof- en rookafzuigoplossingen. Met zo’n industrial fume extraction system, wordt de vervuilde lucht gefilterd. Wanneer de uitstoot niet gefilterd wordt, kan dit schadelijk zijn voor mens en machine. Zo zijn er machines die gevaarlijke en ziekteverwekkende dampen afscheiden. Personeel en mensen in de nabije omgeving kunnen hier ernstig ziek door raken, maar ook voor machines is dit gevaarlijk. Zo kunnen er in de vervuilde uitstoot deeltjes zitten die ontvlambaar zijn waardoor een machine, bij niet tijdig filteren van deze lucht, beschadigd kan raken.

De toekomst van de industrie

De industrie ontwikkelt zich in rap tempo waardoor de CO2-uitstoot flink gestegen is. Vanuit de overheid worden ze nu verplicht de uitstoot flink te verminderen. Hiervoor zijn industrial scrubbers en stof- en rookafzuigoplossingen hard nodig om gedwongen sluiting te voorkomen.